הילדים המשחקים Mansion

קטגוריה זו כוללת את האחוזה של ילדי משחקים - היאמשחק חינוכישיאפשר לך יחד עם הילד שלך זוכר את הדמויות חמודות, מצחיקה וצבעוניות של אגדות רוסיות ובחול. אתה רק צריך לזכור עם סיפורי הסיפור לילד שלך ועל סמך זה, להציג את הגדרת האגדה המתאימה בעזרת חפצים זמינים ואת הדמויות הראשיות. זוהי דרך מצוינת לבחון את יכולתו של ילד לשנן את הדמויות, עלילה ופריטים אחרים כי הם ייחודייםלסיפור אגדה מסוימת. המשחק של אחוזת הילדים הואכיף זמן עם הגיבורים של משחקיםשל קאמריים - שלושה חזירים קטנים ודובים, מעט כיפה אדוםוהזאב האפור, יופי ונסיך נרדמת דמויות נפלאות אחרות מקסימות ורבים.